خط تولید سنگ مصنوعی سه بعدی

ما برای شما تنها با 30 میلیون تومان کارگاه تولید سنگ های سه بعدی را برای نمای بیرونی و یا دکوراسیون داخلی، با هر نقش و نگار، طرح و رنگ دلخواه، راه اندازی کنید.
در قبال خرید دستگاه، آموزش رایگان نحوه تولید و راه اندازی کارگاه در شروع کار، در اختیار شما قرار می گیرد.