سنگ مصنوعی
بتن اکسپوز یا بتن نمابتن اکسپوز یا بتن نما

بتن شفاف

بتن شفاف یا لیتراکن، نوع جدیدی از بتن است که با به کارگیری ف…
بتن اکسپوز یا بتن نمابتن اکسپوز یا بتن نما

خط تولید سنگ های آنتیک و دکوراتیو

در جهت جایگزینی سنگهای قدیمی استخراج شده از معادن با انواع سنگ مصنو…
سنگ مصنوعی

موزائیک پلیمری

موزائیک پلیمری موزائیک پلیمری در واقع یکی از انواع سنگ مصنوع…
بتن اکسپوز یا بتن نمابتن اکسپوز یا بتن نما

بتن اکسپوز

بتن اکسپوز یا بتن نما شرکت سبک سازان زرین نقش پس از سال ها مطالعه…