میکسر بتن الیافی 

الیاف به عنوان ماده ای ایده آل برای بهبود نقاط ضعف بتن و یا هر ملاتی به کار برده می شود. به صورتی که سبب کاهش ایجاد ترک در اثر تنش های برشی وارده بر مقاطع و از طرفی مصرف میلگردهای تقویتی را کاهش می دهد و به المان، دوام و انسجام بالایی می بخشد.

البته رسیدن به ویژگی های خاص بتن الیافی، مستلزم اختلاط همگن و یکنواخت الیاف با مصالح دیگر است. بدین منظور شرکت دانش بنیان سبک سازان زرین نقش توسط گروه متخصص خود، موفق به طراحی و ساخت میکسرهایی شده است که همه انواع الیاف در اشکال و حجم های مختلف را با تنظیم نوع حرکت و سرعت پره های داخلی میکسر، اختلاط یکنواخت و همگنی را نتیجه می دهد و از گلوله شدن الیاف در مخلوط جلوگیری می کند