میکسر بتن خود متراکم شونده

تراکم ساختار بتنی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر روی مقاومت و انسجام بتن است. خلل و فرج موجود در ساختار بتن، حاصل واکنش های آب و سیمان است و اثرات منفی بر خواص مکانیکی و مقاومت آن در برابر شرایط آسیب زای محیطی اعمال می کند.
متراکم کردن، علاوه بر آنکه مقاومت فشاری و خمشی المان ساختاری را بالا می برد، دوام و پایداری سازه را در مدت زمان طولانی تضمین می کند. بنابراین میز ویبره به عنوان یکی از تجهیزات تولید ساختار بتنی قرار گرفتند. با مطرح شدن نظریه بتن خود متراکم به منظور کاهش هزینه و زمان ساخت، در عین ایجاد تراکم مطلوب، پیشرفت قابل توجه ای صورت گرفت.
بتن خودمتراکم تحت وزن خود منتقل می شود، در قالب جای می گیرد و بدون نیاز به هیچ گونه ویبراتور داخلی یا قالبی به تراکم می رسد و حالت همگن خود را حفظ می کند.
این نوع بتن به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود، به صورت گسترده ای در سطح دنیا، مورد استفاده قرار می گیرد و تحقیقات بسیاری در جهت ارتقای عملکرد آن صورت می گیرد.
در این راستا شرکت زرین نقش میکسرهایی برای ساخت بتن خودمتراکم طراحی مهندسی کرده است که زمان اختلاط را کوتاه کرده تا هوای مخلوط شده در بتن را کاهش دهد و هوای اضافی در ساختار آن جای نگیرد